Badania nad życiem seksualnym człowieka są w Polsce słabo zaawansowane  w porównaniu z rozwiniętymi krajami zachodnimi. Wynika to z dominującego w naszym kraju ogólnego społecznego nastawienia uznającego seksualność za sferę wstydliwą, nieprzyzwoitą, wręcz zakazaną (tabu). W rezultacie brak jest szerszego zainteresowania dla rzetelnego, naukowego poznania tej sfery życia – niewielu naukowców podejmuje się badań w tej dziedzinie, nie asygnuje się środków finansowych na takie badania.

Bardzo ważne jest zatem społeczne wsparcie dla badań nad seksualnością człowieka w naszym kraju. Każda pomoc, czy w dużym, czy w małym wymiarze, umożliwia rozwijanie tego typu badań i odrobienie dystansu, jaki dzieli nas w tej mierze od światowej czołówki.

Jak można wesprzeć nasze badania?

Wybierz jedną (lub kilka) z przedstawionych poniżej możliwych form pomocy:

 images